مزایای ثبت وبینار من در هاسپی سمینار

کسب درآمد بیشتر

علاوه بر بلیط فروشی قبل از برگزاری وبینار، از فروش فیلم ضبط شده وبینار خود، می توانید بازهم درآمد کسب کنید

در محیطی تخصصی و حرفه ای

کاربران تخصصی زیادی اینجا حضور دارند و شما با جامعه هدف خود به آسانی در ارتباط هستید

بیشتر دیده میشوی و

با کابران زیاد و بسته های تبلیغاتی قدرتمند ما بیشتر دیده می شوید

کمتر هزینه می کنی

ما از بلیط های فروخته شده شما کارمزدی نمی گیریم و با نرم افزار ارزان برای برگزاری وبینار، هزینه های شما را به حداقل می رسد.